Grønne tage

Grønne tage er en fællesbetegnelse for tage med vegetation. Vegetationen kan bestå af sedumplanter (stenurt), græs eller mos.

Grønne tage – ekstensive og intensive

Grønne tage er en fællesbetegnelse for tage med vegetation. Vegetationen kan bestå af sedumplanter (stenurt), græs eller mos. Men grønne tage kan også være opbygget som haver i terræn med stauder, buske, træer samt belægninger. Fælles er, at taget er en teknisk konstruktion, der tilbageholder regnvand i en opbygning, hvor vandet fordamper efter nedbørsperioden og på denne måde stabiliserer miljøet på stedet.

Overordnet inddeles grønne tage i to typer:

Ekstensive grønne tage

Grønne tage, der typisk er tilplantet med sedumplanter og kan anlægges på relativt flade arealer i alle størrelser. De gør sig også særdeles godt på små arealer som cykelskure og carporte.

Intensive grønne tage

Grønne tage, der giver de samme muligheder, som du oplever i en almindelig have. Her kan du plante alm. haveplanter, lave køkkenhave og bruge haven som et sted for rekreative aktiviteter.

Grønne tage indebærer mange fordele:

Økonomiske fordele

  • Øger værdien af huset gennem et æstetisk løft
  • Lang holdbarhed i forhold til almindelige tage
  • Isolerer mod kulde og mindsker varmeregningen

Økologiske fordele

  • Der skabes et rigere dyre- og planteliv på grunden
  • Taget håndterer omkring halvdelen af den regn, der falder
  • Temperatursvingninger udlignes
  • Mængden af støv og skadelige stoffer i luften reduceres
  • Planterne optager CO2 og afgiver ilt
  • Taget fungerer som lyddæmpende for støj uden for huset

Kontakt Kloakmester Ruben Ebild på tlf. (+45) 61 71 01 83 og mail re@bhogas.dk.

Se hvordan man etablerer et grønt tag:

Bredballe Have- og Anlægsservice A/S er certificeret taggartner, hvilket gør os i stand til at udføre begge typer af grønne tage. Certificeringen er også en sikkerhed for et korrekt udført projekt.

Vi samarbejder ligeledes med førende leverandører af relevant tilbehør og holder os desuden løbende informeret om nye tiltag inden for denne spændende faglige disciplin.