Regnvand

Klimaet ændre sig, og fremtidens Danmark vil opleve mere nedbør med stigende regnmængder i flere skybrud.

Klimatilpasning – Lokal Afledning af Regnvand – Regnvandsløsninger

Klimaet ændre sig, og fremtidens Danmark vil opleve mere nedbør med stigende regnmængder i flere skybrud. Da kapaciteten i mange kloaksystemer ikke er tilstrækkelig til denne vejrændring, stiller det nye krav til, hvordan vi håndtere regnvandet. Afledning af regnvand bør derfor tænkes med ind i planlægningen af din grund.

Fremtidens løsninger er bæredygtige og fokuserer på at klimatilpasse hele grunden. Her handler det til dels om at installere sikkerhedstiltag som højvandslukke og pumpe. Min i højre grad handler det om at kende regnvandet og vide, hvordan det strømmer, så du kan integrere regnvandet på stedet gennem regnvandsløsninger. På denne måde håndteree du regnen lokalt i stedet for at lede det i kloakken.

Fremtidens løsninger ser nemlig regnvandet som en ressource og en mulighed for at få vandet tilbage på grunden – og dermed opnå en bedre vandbalance på stedet. Desuden er vand et attraktivt element, der skaber gode væresteder for fugle og planter såvel som for mennesker.

Kontakt Kloakmester Ruben Ebild på tlf. (+45) 61 71 01 83 og mail re@bhogas.dk.