Plantearbejde

Planter kan have mange funktioner i haven. De kan skabe rum, læ og skygge eller give duftende og smukke oplevelser.

Planter kan have mange funktioner i haven

Planter kan have mange funktioner i haven. De kan skabe rum, læ og skygge eller give duftende og smukke oplevelser. Planter kan klippes og henlede opmærksomheden på smukke former. De kan være naturlige og lokke sangfugle ind i haven, og endelig kan planterne skabe frodighed og livskraft.

Det rette valg af planter er vigtigt, da det skaber oplevelser, struktur og sammenhæng i haven. Ligeledes er det vigtigt, at de passer til det ønskede formål og samstemmer med omgivelserne og huset. Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at plantevalget foretages ud fra ønsker til plejeniveauet.

Bredballe Have- og Anlægsservice A/S rådgiver professionelt om hensigtsmæssig anlæg af bl.a. staudebede, rosenbede, surbundsbede og stenbede.

Her er eksempler på beplantninger og bede, som du kan etablere på din grund:

  • Surbundsbed
  • Stenbed
  • Staudebed
  • Naturalistisk bed
  • Rosenbed
  • Skyggebed
  • Eng
  • Hække og pur
  • Regnbed
  • Platning af store træer

Vi kan hjælpe dig med både planlægning og udførelsen af plantearbejdet.

Desuden planter vi meget gerne træer for dig. Vi vejleder om træernes rette placering, som plantning på udfordrede steder i byer, ved veje eller på gårdspladser. Det kan også være særlige steder i haven.

Kontakt Kloakmester Ruben Ebild på tlf. (+45) 61 71 01 83 og mail re@bhogas.dk.